1. Tanım ve İfadeler

Bu Gizlilik & Kişisel Veri Politikası, MasalSitesi.Net tarafından toplanan, saklanan, işlenen, paylaşılan ve aktarılan kişisel veriler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. MasalSitesi.Net web sitesini ziyaret eden, herhangi bir MasalSitesi.Net hizmetini kullanan tüm gerçek kişiler bu Gizlilik & Kişisel Veri Politikasının kapsamındadır.

MasalSitesi.Net Gizlilik & Kişisel Veri Politikası boyunca MasalSitesi.Net ’dan bahsedilirken “biz”, “şirketimiz” gibi ifadeler kullanılabilir. MasalSitesi.Net unvanları ve iletişim bilgileri bu politikanın sonunda yer almaktadır.

MasalSitesi.Net aynı zamanda https://MasalSitesi.Net adresini ve alt adreslerini ifade etmektedir.

“Kişisel veri”, “kişisel bilgi” ve “bilgileriniz” ifadeleri birbiri yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır ve kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili tüm bilgileri kapsamaktadır (örneğin isim, e-posta adresi, doğum tarihi, kimlik numarası).

Hizmet; satın alınan, faydalandırılan veya sunulan içerik(görsel, yazılı, işitsel ve benzeri gibi olabilir).

Müşterilerimiz ve/veya son kullanıcılar için kişisel verilerin önemli olduğunun bilincindeyiz ve MasalSitesi.Net bünyesindeki herkesin bu politikaya uyum sağlaması, kişisel verilerinizin güvenliğinin her halde sağlanması için gereken tüm çabayı göstereceğiz.

Bu Gizlilik & Kişisel Veri Politikasının amacı:

• Elde ettiğimiz verileri kullanma amacımızı ve şeklimizi mümkün olan en açık ve anlaşılır biçimde açıklamak;

• Sizin izninizle hangi bilgileri elde ettiğimizi ve bu bilgilerin hangi amaçlarla ve nasıl işlendiği açıklamak;

• Bu bilgilerin hangi amaç ve yöntemlerle üçüncü kişilere aktarıldığı konusunda bilgi vermek;

• Kişisel verilerinizle ilgili yasal haklarınız konusunda sizi aydınlatmak;

• Haklarınızı ve mahremiyetinizi koruma konusundaki sorumluluğumuzu açıklamaktır.

Bu politika yalnızca MasalSitesi.Net ürün ve hizmetlerinin kullanımı bakımından geçerlidir. MasalSitesi.Net ’e ait olmayan tüm web sitesi ve ortamlarda, ilgili kişi veya kurumun gizlilik politikası ve kuralları geçerli olacaktır.

MasalSitesi.Net tarafından işlenen kişisel verilerinizin türleri hangi hizmetlerden, nasıl faydalandığınıza göre değişebilir. Bulunduğunuz bölge ve hukuki durumunuz gibi faktörlere bağlı olarak hizmetlerin tümü size açık olmayabilir.

2. MasalSitesi.Net Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, ya da hizmetlerimizi kullandığınızda sizin hakkınızda çeşitli kişisel veriler toplarız.

Web sitemize girdiğinizde, MasalSitesi.Net aracılığıyla bir ödeme gönderip aldığınızda, ya da MasalSitesi.Net’e kaydolup bir hesap açtığınızda; talep ettiğiniz hizmetleri etkili ve güvenli bir biçimde sunmak için gereken bilgileri toplarız. Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

• Kişisel bilgileriniz (örneğin isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz, kimlik numaranız).

• Ödeme bilgileri (örneğin ödeme şekliniz; kredi kartı, banka havalesi, kapıda ödeme).

• Satın almak/incelemek/faydalanmak istediğiniz ürünlerin, hizmetlerin ve içeriklerin isim ve kategorileri, üyeliğinize ilişkin detaylar, IP adresiniz ve daha önce yaptığınız işlemlere ilişkin bilgileri elde edebiliriz.

• MasalSitesi.Net hizmetlerinden/içeriklerinden yararlanan bir müşterimiz/kullanıcımız olmak istemeniz halinde, iletişim bilgileri, kullanıcının tanıtıcı ve açıklayıcı bilgi ve belgeleri ve MasalSitesi.Net ürün ve hizmetlerini/içeriklerini kullanımınıza ilişkin kayıtlar (IP adresi, kullandığınız web altyapısı vs.) elde edilecektir. Bu bilgilerin bir kısmı veya tamamı kişisel veriler içerebilir ve kullanıcı olarak, bu kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunuzu garanti etmeniz gerekir.

• MasalSitesi.Net tarafından sunulan opsiyonel hizmetlerden faydalanmanız, ya da MasalSitesi.Net ile iletişime geçmeniz gibi durumlarda bize sunduğunuz ek bilgiler MasalSitesi.Net tarafından toplanmaktadır.

• Çerezler (cookie), işaretçiler ve diğer takip mekanizmaları üzerinden elde edilen bilgiler (örneğin cihazınıza, coğrafi konumunuza ve kullanımınıza ilişkin detaylar). Hizmetlerimizi sunmak ve ilgi alanınıza dönük pazarlama faaliyetleri için kullandığımız çerezler ve diğer takip teknolojilerinin kullanımı hakkında daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki 4. Bölümü okuyunuz.

3. Kişisel Verilerin MasalSitesi.Net Tarafından Kullanımı ve Hukuki Dayanaklar

Elimizdeki kişisel verileri, Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki yasal düzenlemelerin izin verdiği çeşitli amaçlar için kullanırız. Kişisel verilerinizi kullanma amaçlarımız aşağıda örneklerle açıklanmıştır. Bu kişisel verileri işlerken dayandığımız hukuka uygunluk kriterleri; sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, meşru menfaatlerimiz ve hukuki yükümlülüklerimiz olabilir.

• Web sitemizi ve hizmetlerimizi size sunabilmek:

Ödemeleri gerçekleştirebilmek, para transferi yapabilmek, kredi kartlarınızı ilerde kullanabilmeniz için isteğiniz üzerine saklamak ve bir hesap oluşturmanızı, bu hesaba erişmenizi ve üzerinde değişiklik yapabilmenizi sağlamak için kişisel bilgilerinizi kullanmamız gerekir.

• Hizmetlerimizi iyileştirmek ve işletmesel gerekliliklerimizi yönetebilmek:

Web sitelerimizin ve hizmetlerimizin kullanımını gözetleyip, kullanıma ilişkin verileri analiz ederek performansımızı artırırız.

• Risk yönetimi ve platformumuz ile müşterilerimizi zarardan korumak:

Kötü niyetli işlemleri bulup önleyebilmek için müşterilerimizi tanır ve risk seviyelerini ölçeriz. Bu konudaki kararlar belirli kurallar dahilinde otomatik algoritmalar veya bizzat görevlilerimiz tarafından verilebilir. Bu incelemeler sonucunda gerçekleştirmek istediğiniz bir başvuru veya işlem reddedilirse, bu sonuca belgenin sonundaki iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşarak bilgi talep edebilirsiniz.

• Gerekli olduğunda sizinle iletişime geçmek:

Yaptığınız işlemlerin durumu hakkında sizi bilgilendirmek için iletişim bilgilerinizi kullanırız. Ayrıca yaptığınız işlemle ya da hesabınızla ilgili bir sorun ortaya çıktığında, konu hakkında size ulaşıp sorunu çözmek için de iletişim bilgilerinizi kullanabiliriz. Sizinle MasalSitesi.Net adına iletişime geçenler doğrudan MasalSitesi.Net çalışanları olabileceği gibi, hizmet aldığımız farklı iş ortaklarımız da olabilir, ki bu durumda kişisel verilerinizin bu iş ortaklarıyla paylaşılması gerekir.

• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya uyuşmazlıkları çözmek:

Faaliyet gösterdiğimiz yerlerdeki bazı düzenlemeler bilgilerinizi belli şekillerde kullanmamızı ve saklamamızı zorunlu kılabilir. Hizmet veren olarak aracılık ettiğimiz tüm işlemlerin kayıtlarını veri saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve vergilendirme gibi amaçlarla tutmak, incelemekle yükümlüyüz.

Ziyaretçi/kullanıcı olarak, kişisel bilgileriniz hizmet alımında yaşanabilecek olumsuz durumlarda sorunların çözülmesi için kullanılabilir, mahkemelere ve alternatif çözüm mercilerine veya işletmemize ait geliştirme/büyüme işlemleri için kurumlarla paylaşılabilir/aktarılabilir.

Bilgilerinizi rıza gösterdiğiniz diğer amaçlar için de kullanabiliriz. Örneğin size pazarlama iletileri göndermek, sizden geri bildirim almak gibi diğer işleme faaliyetleri için rızanızı alabiliriz. Böyle durumlarda verdiğiniz rızayı her zaman geri alabilirsiniz, bunun için belgenin sonunda yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Bize ulaşırken sizi tanımamıza yarayacak bilgileri de mesajınıza eklemeniz gerekir. Rızanızı geri alma bildiriminiz geleceğe dönük olarak etkili olur, bu yüzden de geçmişte rızanıza dayanarak gerçekleştirdiğimiz işlemeler hukuka aykırı hale gelmez, ancak bildiriminizi aldıktan sonra ilgili bilgileri işlemeye son veririz.

4. Çerezlerin ve Diğer Takip Teknolojilerinin Kullanımı

MasalSitesi.Net web sitesinin ve/veya hizmetlerinin kullanımı sırasında, internet servis sağlayıcınızın adı, IP adresleri ve gezindiğiniz sayfalar gibi, erişim verileri toplanır. Bu bilgiler MasalSitesi.Net’in tabi olduğu ve web sitesine giren web sitesinin alt yapısının sağlanması, istatistiki incelemeler yapılması ve MasalSitesi.Net ile ilgili tanıtımların daha doğru hedeflere yönlendirilmesi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanımınıza ilişkin bilgiler toplamak ve bu bilgileri site fonksiyonlarını sağlama, site altyapısını yönetme ve pazarlama amaçlarıyla kullanmak üzere MasalSitesi.Net veya diğer hizmet sağlayıcılara ait çerezler (küçük boyutlu dosyalar) ve işaretçiler kullanılır.

MasalSitesi.Net (alt siteleride dahil olabilir), Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics ve reklam hizmeti olan Google Adsense kullanmaktadır/kullanabilir. Google Analytics, web sitesi sahibinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmesine yardımcı olmak ve Google’ın da hizmetlerini sürdürmesini sağlamak amacıyla “çerezler” ve diğer kimlik tanımlayıcıları kullanmaktadır(bahsedilen durumlar Google Adsense içinde geçerli olabilir). Web sitesini kullanımınızla ilgili üretilen bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere) Google’ın farklı ülkelerde bulunabilen sunucularına iletilecek ve buralarda Google tarafından işlenecektir. Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi sahipleri için web sitesi aktivitesi hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili başka hizmetler sağlamak (örneğin kullanıcı kategorileri oluşturmak, reklam göstermek gibi…) amacıyla kullanacaktır. Google bu bilgileri yasal zorunluluklar ya da üçüncü şahısların bu bilgileri Google adına işlemesi durumlarında üçüncü şahıslara iletebilir. Google Analytics hakkında daha detaylı bilgi almak için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy/partners/ Google Analytics Hizmetleri için bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız, şu linkte yer alan talimatları izleyerek Google Analytics kapsamının dışına çıkmayı talep edebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

MasalSitesi.Net (alt siteleride dahil olabilir), Google Adsense ile reklam gösterimi yapabilmek için Google Inc. veya üçüncü taraf tedarikçiler ile ihtiyaç duyulan ziyaretçi/kullanıcı verilerinizi işlenmek üzere paylaşabilir.

MasalSitesi.Net (alt siteleride dahil olabilir), Yandex LLC. (“Yandex”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Yandex.Metrica kullanabilir. Yandex.Metrica, web sitesi sahibinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmesine yardımcı olmak ve Yandex’in de hizmetlerini sürdürmesini sağlamak amacıyla “çerezler” ve diğer kimlik tanımlayıcıları kullanabilir. Web sitesini kullanımınızla ilgili üretilen bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere) Yandex’in farklı ülkelerde bulunabilen sunucularına iletilecek ve buralarda Yandex tarafından işletilebilir. Yandex bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi sahipleri için web sitesi aktivitesi hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili başka hizmetler sağlamak (örneğin kullanıcı kategorileri oluşturmak) amacıyla kullanabilir. Yandex bu bilgileri yasal zorunluluklar ya da üçüncü şahısların bu bilgileri Yandex adına işlemesi durumlarında üçüncü şahıslara iletebilir. Yandex.Metrica hakkında daha detaylı bilgi almak için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse/ .

MasalSitesi.Net (alt siteleride dahil olabilir), Yandex LLC. (“Yandex”) tarafından sağlanan tüm hizmetleri kullanabilir bu sebeple MasalSitesi.Net (alt siteleride dahil olabilir) hizmetlerini kullanan kullanıcı yada ziyaretçiler Yandex Gizlilik Politikasını da kabul etmiş sayılırlar. Yandex Gizlilik Politikası: https://yandex.com.tr/legal/confidential/ .

MasalSitesi.Net, Facebook Inc. tarafından sağlanan ve kullanıcı davranışlarını analiz eden bir hizmetten faydalanmaktadır/faydalanabilir. Facebook bu hizmeti verebilmesi için bilgisayarınıza çerezler yerleştirmesi söz konusu olabilir.

Tarayıcınız üzerinde uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz, fakat bunu yaptığınız takdirde bu web sitesini tam işlevli bir biçimde kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayınız. İnternet sitemizi kullanarak veya hizmetlerimizden faydalanarak kişisel verilerinizin yukarıda açıklanan Google, Yandex, Facebook ve diğer üçüncü şahıs servis sağlayıcılar tarafından işlenmesine onay vermektesiniz.

5. Kişisel Verilerin Saklanması ve Silinmesi

MasalSitesi.Net’in kişisel verilerinizi kimliğinizin belirlenmesine imkan verecek şekilde saklayacağı süre yasal yükümlülüklerimizin ve işletmesel gerekliliklerimizin karşılanması için gereken en kısa süredir.

Kişisel verilerinizin saklanacağı süre sona erdiğinde, kişisel verilerinizi verilerinizin güvenliğini sağlamayı amaçlayan şirket içi prosedürlerimiz uyarınca silerek veya anonim hale getirerek sizinle ilişkilendirilememesini sağlarız.

Hesabınızı kapattığınızda veya kişisel verilerinizin silinmesini talep ettiğinizde, bu verilerden yasal düzenlemelere göre hesabınızı kapatsanız bile tutmak zorunda olduğumuz veya silme talebinizi reddettiğimiz veriler dışında kalanları siler veya anonim hale getiririz.

Kullandığımız çerezlerin belli geçerlilik süreleri vardır ve bu süre boyunca web sitemizi ya da hizmetlerimizi kullanmazsanız kendiliğinden devre dışı kalırlar ve saklanan veriler silinir. Ayrıca bu çerezleri internet tarayıcınızın ayarlarını kullanarak da silebilirsiniz.

6. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Hizmetlerimizi sunarken kimi zaman aşağıda açıklanan amaçlarla kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşırız.

Gerekli durumlarda başka şirketlerin hizmetlerinden faydalanırız ve bunlardan bazılarıyla kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Örneğin, ödeme bilgilerinizi aldığımızda (bu bilgileri doğrudan sizden veya ödeme yapmak istediğiniz satıcı aracılığıyla alabiliriz) ilgili finansal kuruluşlara aktararak ödemenizin gerçekleştirilmesini sağlarız. Ya da yaptığınız işlem ek adımlar gerektiriyorsa (örneğin gümrük işlemlerinin tamamlanmasını gerektiren bir uluslararası satışsa), bu adımların atılabilmesini sağlamak için ilgili hizmet sağlayıcılarına (örneğin gümrük müşavirlerine) verilerinizi aktarabiliriz. Kullanıcılarımızın ve işletmemizin güvenliğini ve rahatlığını sağlamak için de üçüncü kişilere (örneğin dolandırıcılığı önlemeyi amaçlayan veri işleyicilerine) kişisel veri aktarabiliriz.

Kolluk kuvvetleri ve diğer yetkili kurumlar bizden kişisel verilerinizi talep edebilirler. Bu bilgileri yalnızca yasal olarak zorunlu olduğumuz durumlarda ya da bir suçun önlenmesi veya araştırılması için gerekli olduğunu düşündüğümüzde paylaşırız.

Verilerinizi diğer işletmesel amaçlar için de üçüncü kişilerle paylaşmamız gerekebilir. Bu işletmesel amaçlar şirket denetimlerini, kurumsal yönetimi ve hukuki haklarımızı kullanmak gibi çeşitli faaliyetleri kapsar. Bu paylaşımları yaparken de her zaman yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

7. Üçüncü Ülkelere Kişisel Veri Aktarımı

Sunduğumuz hizmetlerin niteliği gereği, bazı kişisel verileri uluslararası olarak aktarmamız gerekebilir. Bilgi teknolojisi altyapımızın büyük kısmı Türkiye’de yer alır ve bu yüzden, Türkiye dışında bir ülkeden web sitemize erişmeniz ya da hizmetlerimizi kullanmanız durumunda kişisel verileriniz Türkiye’ye aktarılacaktır. Bu aktarım kişisel verilerinizin güvenliğini sağlayan yasal bir çerçevede gerçekleşir.

8. Sizin Tercihleriniz

Gizliliğinize ilişkin konularda bazı tercihlerde bulunabilirsiniz. MasalSitesi.Net tarafından talep edilen kişisel verilerinizi vermeyi her zaman reddedebilirsiniz(site kullanımını sonlandırıp sayfadan ayrılabilirsiniz). Ancak, vermeyi reddettiğiniz bilgilerin hizmetlerimizi sunabilmemiz için zorunlu olduğu durumlarda, hizmetlerimizden faydalanamazsınız.

4. Bölüm’de açıkladığımız gibi, hizmetlerimizi daha iyi sunabilmek için çerezlerden de faydalanırız. Bu çerezleri reddetmek için internet tarayıcınızın ayarlarını kullanabilirsiniz, ancak bu çerezleri reddetmeniz halinde web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanamayabilirsiniz.

Zaman zaman sizinle iletişime geçeriz. Bu iletişim pazarlama amaçlı veya tarafı olduğunuz işlemlere ilişkin olabilir. Pazarlamayla ilgili tüm iletileri almayı reddedebilirsiniz, bunun için size gönderilen iletilerin en alt kısmında yer alan talimatları takip edebilirsiniz. Yapılan işlemlere ilişkin bilgilendirme mesajlarını almayı reddedemezsiniz, ancak bunların gönderildiği yöntem ve adresleri değiştirmeniz mümkün olabilir.

9. Kişisel Verilerin Korunması

MasalSitesi.Net tarafından elde edilen tüm kişisel veriler, sektörde kabul görmüş makul güvenlik şartlarına tabi olarak iletilmekte ve saklanmaktadır. Kişisel bilgilerinizi korumak için tüm makul önlemleri alsak da, şifrenizin ve hesap bilgilerinizin güvenliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

10. Diğer Bilgiler

Bu gizlilik politikasında değişiklikler yapabiliriz. Yapılan değişiklikler yeni gizlilik politikasının geçerli olmak üzere yayınlandığı tarihten itibaren etkili olacaktır.

Kullanıcılar ve müşterilerimiz muhtemel güncellemeleri takip etmek ve işlem yaptıkları, ya da kendileriyle işlem yapan kişilerin bilgilerini MasalSitesi.Net ’e aktarmadan önce bu kişileri MasalSitesi.Net’in veri işleme faaliyetlerinden ve bu gizlilik politikasından haberdar etmekle yükümlüdür.

11. İletişim Bilgileri

MasalSitesi.Net

Adres: Cevizlidere Mah. 1246 Sk. No:1/4 Çankaya/ANKARA

E-Posta: info@MasalSitesi.Net